تنظیمات DDNS درمودم های ADSL

نحوه تنظیم DDNS در مودم های ADSL :


برای تنظیم مودم های ADSL می بایست پس از دریافت اینترنت به روش زیر عمل نمایید

لطفا این مطلب را بدقت مطالعه نمایید زیرا کوچکترین اشتباه باعث میشود آی پی اینترنت شما بروز نگردد.تنظیمات مودم


  • ایتدا وارد منوی dynamic dns شوید.


  • طبق تصویر فوق در قسمت سرویس دهنده های DDNS شما باید DynDns.ir را انتخاب نمایید ولی اگرمودم شما این گزینه را نداشت می توانید هر یک از سرویس دهنده هایdyndns.com و یا dyndns.org را انتخاب کنید.


  • تنظیمات دامنه :

    در قسمت Host name نیز تنها subdomain ای که در سایت dyndns.ir انتخاب کردید را وارد نمایید.بطور مثال اگر دامنه شما test.dyndns.ir بود فقط test را وارد نمایید.

  • سپس نام کاربری و رمز عبوری که از سایت dyndns.ir دریافت نموده اید را در فیلد های مورد نظر وارد نمایید.

  • در بسیاری از مودم ها گزینه ای برای فعال کردن این سرویس وجود دارد بعنوان مثال در تصویر فوق می بایست گزینه Active Dynamic DNS را نیز فعال کنید. اگر گزینه ای با نام wildcard option در مودم شما بود آنرا فعال نکنید.

  • در نهایت تنظیمات را اعمال یا ذخیره نمایید.