راه اندازی DDNS روی روترهای سیسکو

با اجرای این دستورات روتر سیسکو وظیفه بروز کردن آی پی اینترنتی شما را بر عهده دارد.

تنظیم سرویس DDNS بر روی روتر های سیسکو


برای تنظیم روتر های سیسکو و استفاده از سرویس Daynamic DNS باید پس از دریافت اکانت از سایت dyndns.ir روتر خود را به صورت زیر تنظیم کرد.

Config t


 • آدرس IP شبکه خود را با این دستور وارد نمایید.ما بطور مثال آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۱ را تنظیم کردیم.

 • interface fast0/0

  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

  no shutdown

  ip dns server


 • با دستور زیر DNS روتر را وارد نمایید.در صورت لزوم DNS جدید از طریق سایت اعلام میشود.

 • ip name-server 4.2.2.4

  ip ddns update method raha

  HTTP

  add http://USER:PASS…@members.dyndns.ir/nic/update?system=dyndns&hostname=&myip=

  نکته : برای وارد نمودن علامت ؟ در روتر سیسکو باید ابتدا ctrl+V را زده سپس علامت ؟ را وازد کنید.


 • دوره زمانی آپدیت آدرس IP با دستور زیر ایجاد میشود فرمت این دستور به صورت Day:Hour:Minute:Second می باشد.در این جا ما دوره زمانی را یک دقیقه قرار داده ایم.

 • interval maximum 0 0 1 0


 • این تنظیمات باید در نهایت به یکی از interface های روتر اعمال شود که ما در این مثال آنرا روی interface f0/0 تنظیم کردیم ولی شما باید در صورت دریافت اینترنت از طریق G.shdsl آنرا روی این interface اعمال نمایید که IP puplic دریافتی از ISP خود را به سرور های ما بفرستید .

 • interface fast0/0

  ip ddns update hostname YOURSUBDOMAIN.dyndns.ir

  ip ddns update raha

  دقت کنید در نام raha بزرگ و کوچک بودن حروف مهم است.


  end


 • در نهایت پس از تنظیم روتر آنرا با دستور WR ذخیره نمایید. همچنین میتوانید با دستور زیر آنرا DEBUG نمایید تا در صورت داشتن مشکل به رفع آن بپردازید.


 • debug ip ddns update


  نکته بسیار مهم : حتما بعد از تنظیم روتر آنرا ذخیره و یکبار reload نمایید.تا روتر یکبار reload نشود این دستورات انجا نخواهند شد.